top of page

SERVICII CONEXE

INREGISTRĂRI FISCALE

 - înregistrare în scopuri de TVA
 - înregistrare în REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI (ROI)
 - înregistrare schimbare vector
 - ridicare poprire

 

EXPERTIZE CONTABILE

interpretarea datelor din evidențele contabile și furnizarea de opinii cu privire la problemele/situațiile investigate pe baza legilor și a actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate analizat și, in final, elaborarea concluziilor pe baza constatărilor făcute

 

CERTIFICĂRI

 - reglarea fişei sintetice pe plătitor
 - certificat de Atestare Fiscala DITL / AFP
 - certificat constatator de la ONRC
 - mutare dosar fiscal

 

SERVICII SUPLIMENTARE

 - instruirea personalului privind întocmirea documentelor şi fluxul acestora pentru a preîntâmpina eventualele probleme

 - reprezentarea în relaţia cu banca

 - situaţii financiare diverse pentru dosarele necesare obţinerii de credite bancare, leasing,licitaţii sau către compania mamă

 - rapoarte către institutul naţional de statistică

 - alte declaraţii şi raportări lunare/trimestriale/anuale în funcţie de specificul activităţii

 

MEDIERE

gamă extinsă de servicii pentru cei care aleg medierea ca soluție pentru rezolvarea disputelor:

 - informarea privind medierea, scopul acesteia și efectele medierii

 - invitația la mediere

 - facilitarea dialogului dintre părți

 - facilitarea și asistarea negocierilor dintre părți

 - redactarea acordului de mediere

 - îndrumarea părților

 - asigurarea asistenței juridice prin colaborarea cu notari publici și avocați specializati în toate domeniile dreptului

 

SITUAȚII JURIDICE

o serie de servicii conexe, în principal de avocatură cât și servicii din domenii complementare activității juridice in colaborare cu specialiști : avocați, notari, executori judecătorești etc.

bottom of page