top of page

CONTABILITATE

EVIDENŢĂ CONTABILĂ

​​Contarea documentelor primare

Gestiunea stocurilor de materii prime, materiale şi de produse finite

Gestiunea imobilizărilor

Evidenţa clienţilor şi furnizorilor

Întocmirea notelor contabile şi a balanţei lunare

 

ÎNTOCMIREA ŞI DEPUNEREA DECLARAŢIILOR

​​Declaraţii fiscale 100, 101, 205, fişe fiscale

Declaraţia 300 ‐ decont TVA, 394, 390, 392

Declaraţia 112 privind contribuţii la

- casa de pensii

- fond de risc şi accidente

- şomaj

- sănătate

- concedii medicale

 

DECLARAȚII INTARSTAT
 
DECLARAŢIA PRIVIND TAXELE PENTRU FONDUL DE MEDIU
 
BILANŢ CONTABIL ANUAL SI SEMESTRIAL

‐ întocmire şi depunere la Administraţia Financiară

 

ASISTENŢĂ CONTABILĂ

 - inclusiv reprezentarea în faţa organelor de control -

bottom of page