top of page

TAXE & IMPOZITE

CERTIFICAREA DECLARAŢILOR FISCALE

- certificarea declarației anuale de impozit pe profit;

- certificarea declarațiilor rectificative;

- certificarea deconturilor de TVA cu sumă negativă.

 
CONSULTANŢĂ FISCALĂ cu privire la

IMPOZITELE DIRECTE

 - impozitul pe profit, impozit minim, impozitarea sediilor permanente;

 - impozitul pe venitul persoanelor fizice, impozitarea PFA;

 - impozitul pe veniturile realizate de nerezidenți din România;

 - impozitul pe dividende;

 - facilități fiscale pentru investiții și modalități de repatriere a profitului;

 

IMPOZITELE INDIRECTE:

 - taxa pe valoarea adaugată;

 - taxe vamale;

 - accize.

 

ALTE TAXE & IMPOZITE

 - alte taxe specifice domeniului dumneavoastră de activitate;

 - taxe locale (ex: clădiri, terenuri, autovehicule, impozitul pe spectacole etc.).

 

RAMBURSĂRI de TVA sau alte taxe și impozite nerezidenti

Pentru rambursarile de TVA este necesară :

 - analiza situației de fapt și stabilirea modalităților de abordare a rambursării;

 - verificarea și pregătirea documentelor ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

 - pregătirea situațiilor solicitate de către organele de control;

 - reprezentarea clienților în fața organelor de control pe toată durata verificării, precum și în cadrul discuțiilor finale;

 - urmărire și asistență continua pe toată durata procesului de rambursare;

 - formularea contestațiilor atunci când este cazul.

 

Pentru rambursarea sumelor maxime din impozitul achitat anterior de o persoana fizică sau juridică nerezidentă în România, ale cărei venituri au fost impozitate prin reținere la sursă (venituri din redevențe, dobânzi, comisioane, dividende, câștiguri de capital sau servicii diverse) :

 - verificarea aplicării corecte a prevederilor legislației românești sau internaționale și a tratatelor de evitare a dublei impuneri încheiate între România și alte state;

 - verificarea aplicării corecte a tratamentului fiscal și identificarea eventualelor oportunități mai favorabile;

 - întocmirea documentației necesare rambursării impozitului plătit în plus;

 - asistență pe parcursul procesului de rambursare.

bottom of page