top of page

Noutăți legislative

Modificări publicate în monitorul oficial de acte normative cu caracter fiscal cu privire la impozite, taxe și contribuții, procedură fiscală și reglementari asimilate acestora.

Newsletter 87

 

Declaraţie 089 „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit.e) pct. 2 din Codul fiscal“.
Prezentul act normativ se adresează operatorilor economici ce livrează energie electrică şi în special operatorilor economici din acest sector de activitate ce au calitatea de cumpărător revânzător a energiei electrice.


Prin OG nr. 8/2013, au fost modificate prevederile de la art. 160 din Codul fiscal, conform cărora livrarea de energie electrică către un cumpărător revânzător este supusă măsurii de simplificare a TVA – taxare inversă, când ambii operatori sunt înregistraţi în scopuri de TVA în România.
Noţiunea de cumpărător revânzător este regăsită în legislaţie sub denumirea de „comerciant”.

Newsletter 88

 

HG nr. 936/2013 – aplicare program garantare credite pentru IMM.Prin OUG nr. 92/2013, s-a aprobat de către Guvern o garanţie totală de 2 miliarde lei, la nivel de ţară, din care se pot acorda garanţii către IMM – uri. Suma mai sus amintită nu este un plafon în bani din care să se acorde împrumuturi, ci un plafon pus la dispoziţia băncilor ce acordă împrumuturi la IMM – uri. Garanţiile sunt acordate de către fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii SA – IFN.

 

Un IMM poate solicita împrumuturi la care primeşte garanţii de până la 5 milioane lei.

Actul normativ stabileşte că valoarea costurilor cu finanţarea pe care le va solicita finanţatorul

Newsletter 89

 

Legea nr. 329/2013 – Convenţie de evitare a dublei impuneri semnată între România şi India

 

Actul normativ prezintă principalele aspecte ale convenţiei de evitare a dublei impuneri agreeate între România şi India.

 

Convenţia este aplicabilă în România începând cu 01 ianuarie 2014. În India, aceasta produce efecte începând cu 01 aprilie 2014, deoarece exerciţiul fiscal în acest stat începe la data de 01 aprilie şi este diferit de anul calendaristic.

 

 

bottom of page