top of page

SALARIZARE & RESURSE UMANE

ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR DE PERSONAL

 - contracte individuale de muncă

 - acte adiţionale

 - decizii privind contractele de muncă

 - adeverințe

 

ACTUALIZARE REVISAL (registrul electronic de evidență a salariaților)
 
CALCULUL SALARIILOR

 - întocmirea statelor de plată pe baza pontajului lunar și a fluturașilor pentru salarii

 - evidenţa şi calcului concediilor de odihnă

 - calculul concediilor medicale şi completarea formularelor de concediu medical

 - menținerea relațiilor cu AMOFM, CNAS, ITM, CNPAS5.

 

SERVICII SUPLIMENTARE

 - auditul dosarelor de personal

 - simulări ale costurilor salariale

 - oferirea de situaţii diverse privind personalul (zile de concediu efectuate, rămase,zilede naştere din lună, etc.)

 - fișe de personal E101,E106

 

bottom of page