top of page

SOFTWARE

Contabilitate generala

 • pachet  de programe ce oferă posibilitatea prelucrării de date pentru "n"  societăţi, pe o perioada de doi ani simultan

 • culegere de  date din documente primare sau note contabile

 • editări pe ecran  sau imprimantă a: fisei şah, cartea mare, balanţa contabilă  sintetică  şi analitică, fişă de cont, plan de conturi, centralizatoare încasări şi plăţi, registru de casă, extras de cont, jurnal de vânzări  şi cumpărări

 • închiderea automata a conturilor de venituri  şi cheltuieli

 

Gestiunea marfurilor si produselor, furnizorilor, clientilor

 • evidenţa intrărilor şi ieşirilor (recepţie, vânzare, transfer, retur,  consum)  de mărfuri/produse şi a stocurilor pe gestiuni, editare documente primare: NIR, facturi, AEM, bonuri de consum-transfer-retur

 • editare  fişă de magazie, liste stocuri la o data aleasă, liste inventariere,  liste intrări şi ieşiri (pe gestiuni, cont material, document,  material/produs,  etc.), recapitulaţii pe conturi

 • evidenţă  documentelor emise şi a documentelor de încasate pe tipuri de  documente  şi conturi corespondente

 • editări pe ecran sau imprimantă a:  situaţiei documentelor emise, soldurilor  clienţilor (balanţa clienţilor),  fişa clientului, jurnalul de vânzări

 • evidenţă documentelor  recepţionate şi a documentelor de plată pe tipuri de  documente  şi conturi corespondente

 • editări pe ecran sau imprimantă a:  situaţiei documentelor intrate,  soldurilor furnizorilor (balanţa  furnizorilor), fişa furnizorului, jurnalul  cumpărărilor

 • generare  note contabile pentru descărcare de gestiune, recepţii, vânzări, plăţi, încasări

 

Evidenta personalului si calculul salariilor

 • evidenţă  date personal, date fiscale

 • calcularea veniturilor brute şi nete, a concediilor de odihnă şi medicale

 • evidenţă şi calculul reţinerilor pe tipuri  şi beneficiari

 • editarea pe ecran sau imprimanta: state de  plata, state concediu de odihna, concediu  medical şi prime de vacanţă,  fluturaşi pentru salarii individuale,  centralizatoare, note contabile, liste anexe şi dischete (CAS,  şomaj), liste de evidenţă a concediului de odihnă  efectuat şi  neefectuat, liste angajaţi şi lichidaţi, arhiva (fişa) anuală angajaţi etc.

 

Evidenta mijloacelor fixe

 • evidenţa mijloacelor fixe din patrimoniu,  vândute, imputate, casate, etc.

 • calculul automat al amortizării  lunare, al uzurii şi valorii ramase de  amortizat, precum şi a  duratelor

 • evidenţă intrărilor de mijloace fixe şi a celor  amortizate complet

 • evidenţă pe grupe de clasificare, secţii,  locuri de munca, conturi -  detaliat şi centralizat generare  note contabile

 

Postcalcul

 • evidenţă comenzilor

 • colectarea cheltuielilor  pe comenzi

 • repartizarea cheltuielilor indirecte, auxiliare,  etc.

 • editarea situaţiilor lunare a costurilor

 • editarea  comenzilor închise şi în derulare

 

Asistenta tehnica lunară pentru lucrările în exploatare & personalizare conform cerințelor clienților

 

Servicii de intretinere soft de baza si utilitare

 •  instalare şi configurare sisteme de operare din familia Windows

 • configurare reţea, sub sistemele de operare menţionate mai sus

 • instalare şi configurare aplicaţii (Microsoft Office, utilitare, lucrări informatice) pentru sistemele de operare menţionate mai sus

 • devirusări, verificări echipamente utilizând programe de test, consultanţă pentru achiziţionarea de soft, backup-ri pe CD/DVD, memorie “flash” sau în reţea, în funcţie de dotarea tehnica existentă

 • instalare echipamente periferice (imprimante, scanere, camere web, modem extern, routere)

 • configurare acces internet

 

Facturare

 • editarea automata a facturilor

 • situatii zilnice/lunare de evidenta a facturilor emise

 • gestionarea automata a numerelor de facturi si a seriilor si numerelor cu regim special

 • evidenta clientilor

bottom of page