top of page

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

        INFORMAȚII PRELIMINARE

 

INTRODUCERE

 

Îți mulțumim pentru interesul față de compania și serviciile noastre. Când intri într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințezi informațiile tale. 

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Suntem conștienți că informațiile personale îți aparțin, de aceea depunem toate eforturile să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție. Nu luăm decizii automate, inclusiv crearea de profiluri cu impact semnificativ asupra ta. 

 

ALTE SERVICII

 

Acestă Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excede controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

 

 

CINE SUNTEM NOI? 

 

INTOCO 96 SRL este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse. 

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal.Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale. 

 

CINE EȘTI TU? 

 

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

 

 

ANGAJAMENTUL NOSTRU

            

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luam angajamentul să respectăm legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (EU) 679/2016 și, în special, următoarele principii:

 

 • Legalitate, echitate și transparență

 

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător. 

 

 • Controlul îți aparține

 

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

 

 

 • Integritatea datelor și limitarea scopului

 

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 

 • Securitate

 

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

SCHIMBĂRI

 

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

 

 

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

 

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: gdpr@intoco.ro

 

INFORMAȚIILE TALE

 

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE TINE?

                        

Când interacționezi în orice fel cu noi este posibil să ne dai sau să primim din alte surse informații incluzând:

 • Numele și prenumele

 • Adresa de e-mail

 

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, incluzând:

 • Adresa IP

 • Navigatorul de internet

 • Anunțurile pe care ai dat click

 • Locația

 • Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru

 

DE CE COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII?

 

Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi;

 • Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;

 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

 • Pentru a ne conforma legislației;

 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRARE?

 

În privința datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este  „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.  

 

 

 

CÂT TIMP STOCĂM DATELE?

 

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 anide la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

 

CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE TALE CU CEILALȚI?

 

Putem dezălui datele tale, respectând legea aplicabilă, furnizorilor de produse, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Te vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul tău sau alt temei juridic.

 

De exemplu, am putea furniza datele tale către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele tale să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm. 

                        

 

De asemenea, am putea partaja datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

 

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor tale.

 

Putem transmite datele și altor părţi având consimţământul sau potrivit instrucţiunilor tale. 

 

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile tale cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

 

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

 

 • Dreptul de retragere a consimțământului

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale

 • Dreptul de acces asupra datelor

 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

 • Dreptul la restrcționarea prelucrării

 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator

 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

 • Dreptul de a te adresa justiției

 • Dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

 

 

Te rugăm să reții că:

 

 • Îți poți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.

 

 • Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail gdpr@intoco.ro

 

 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.

 

 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

 

 • Dacă, desi depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

 

 

ÎNTREBĂRI, SOLICITĂRI ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR 

 

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail gdpr@intoco.ro

 

 

Felicitări! Ai ajuns la final! Ne bucurăm că ți-ai făcut timp să afli cum îți protejăm informațiile personale. 

 

 

ULTIMA ACTUALIZARE:              5/21/2018

SUMARUL MOFICĂRILOR:          Click or tap here to enter text.

 

Copyright 2018 LegalUp.ro

bottom of page